Områdefornyelse i Hald

Se Skive Kommunes hjemmeside om områdefornyelsen i Hald.

Bevilling 3 mio.
 

Plan

 

Iværksættelse

En kontaktgruppe har skaffet økonomiske midler til at sætte udviklingsprojekter i gang i Hald.

Hald har via indstilling fra Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg fået tildelt 1 mio. kr. af staten til områdefornyelse, og Kommunens eget bidrag vil udgøre mindst 2 x den statslige bevilling.

Efterfølgende har der i et nært samarbejde mellem en lokal styregruppe og den kommunale forvaltning været afholdt en række møder, hvor borgerne har haft mulighed for at præge det endelige projekt.

Programmet for områdefornyelse er i foråret 2015 godkendt af Skive Kommune Økonomiudvalg og af Ministeriet.
Se plan for områdefornyelsen her

Skive Kommune har udarbejdet tegninger for hovedgadeforløbet og byportene. Ørslevklostervej 142 - nabohuset til forsamlingshuset - er blevet revet ned, og dermed bliver det muligt at realisere et bytorv og forskønne denne del af hovedgaden. 

Inden for de næste 5 år vil man løbende kunne se resultatet af alle bestræbelserne rundt om i by- og gadebilledet.

Forsamlingshus/
Borgerhus

Som en del af Områdefornyelsesprojektet og sideløbende hermed samarbejder Hald Borgerforening med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden om opførelse af et nyt borgerhus.

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 2,5 mio kr. i støtte til dette projekt, som i alt forventes at koste 7,4 mio kr.. Heraf er 1 mio kr. allokeret fra de lokale områdefornyelsesmidler ( jf. ovenstående), mens Landsbyudvalget i Skive Kommune har bevilget yderligere 0,5 mio kr..
Læs mere... og se illustrationer fra Fuglsang Arkitekter
Illustration 1   Illustration 2  Illustration 3   Illustration 4

Den samlede finansiering og planlægning af det ny borgerhus er på plads: Projektet afvikles i 3 faser med opførelse af selv bogerhuset i fase 1, parkeringsfaciliteter i fase 2 og udenomsarealer med bl.a. stier og legeplads i fase 3.

I sommeren 2017 er det gamle forsamlingshus brudt ned, og mursten og beton er knust, så det kan bruges som bundsikring på den ny P-plads.

Det nye borgerhus  forventes at stå færdigt i foråret 2018.

 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: 

Dynamic-it leverandør af webshop