Borger- og nabomøde vedr. Skovrejsning i Hald

Borgermøde
Fra: 17-01-2019 - 16:30
Til: 17-01-2019 - 18:00

Invitation til borger- og nabomøde
Torsdag d. 17. januar kl. 16.30-18
i Hald Borgerhus, Ørslevklostervej 140

Skive Kommune har købt nogle arealer (matr.nr. 1b, Ørslevkloster Hgd., Ørslevkloster samt hovedparten af matr.nr. 4a, Hald By, Ørslevkloster), der ligger på hver deres side af vejen ned mod renseanlægget nordøst for Hald By, med henblik på at rejse skov og etablere stier til offentlig færden.

I forbindelse med projekteringen af skoven og stierne, vil vi gerne invitere til dette møde, hvor undertegnede vil fremlægge et forslag til åben drøftelse og fortælle om den videre proces med skovrejsningen til de af jer, der kunne være interesseret.

På mødet vil Line Byskov fra planafdelingen også deltage for at drøfte byggegrunde og -muligheder i Hald. Skovrejsningsprojektet vil dog være omdrejningspunktet for mødet.

Her ses kort over hvilket areal, Skive Kommune har overtaget, og hvor der vil blive igangsat en proces for at få etableret en ny, bynær skov.

Ingen tilmelding er krævet – man kan bare møde op :)


Med venlig hilsen
Kent Alex Larsen, teamleder Landskab og Grønne områder

Mail: keal@skivekommune.dk

 

Sted

Hald Borgerhus

Ørslevklostervej 140
7840 Højslev

http://www.haldborgerforening.dk

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: 

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her