Grinderslev Kloster

  Grinderslev Kloster og Kirke         

Det vides ikke, hvem der har stiftet Grinderslev Kloster, men det stod i et vist Afhængighedsforhold til Biskoppen i Viborg. Det var ikke noget særligt rigt Kloster, det ejede ikke engang hele Grinderslev By, hvor der dog kun var 7 Gaarde. Dets Godshistorie er fuldstændig ubekendt. I 1540 havde det følgende Indtægt af Landgilde: 22 Mark Penge, 100 Tdr. Rug, 76 Tdr. Byg, 36 Tdr. Havre, 4 Tdr. Smør, 29 Svin, 1 Får, 28 Lam, 28 Gæs, 50 Høns, 120 Snese Ål og 28 Skovvogne.

I 1524 betalte Prioren 30 Mark for 20 Klosters Tjenere Nørre Herred, men det angives ikke, hvor de boede. I de andre Herreder nævnes ingen Tjenere. Klosteret blev 25. September 1581 tilskødet Christoffer Lykke og da medfulgte følgende Gods: I Grinderslev By 5 Gaarde, 1 Bolsjord i Breum Mark, der brugtes til den ene Gård, 1 801, i Breum 3 Gaarde, i Rorup 2 Gårde, en Gård, kaldet Breumfodgaard, Hee 801, i Mogenstrup 1 Gård og 1 801, Rusted Mølle, i Jebjerg 4 Gaarde, i Nannerup 3, i Tustrup 2, i Tovstrup 1, i oster Grønning 2, i Vester Grønning 1 Gård, Lyby Mølle, i Rybjerg 1 Gård og 1 801, i Nestild 1 Gård, i Oxenvad 1 801, i Hjerk Sogn 1 80l og i Roslev 1 Gård, det bliver i alt 28 Gaarde, 6 80l og 1 Bolsjord samt 2 Møller, desuden fik han en Gård i Alsted på Mors. 
Uddrag fra Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 6, 1941 - 1942, Ejendomsforholdene i Salling 1524. Af Henrik Larsen.
Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her