Strandet

Strandet nævnes første gang i skriftlige kilder i 1493. I 1630 erhvervede den driftige adels- og købmand Hans Lindenov, som også købte Ørslev Kloster i 1639, det meste af Strandet, i 1636 resten.  Købet af Ørslev Kloster fra Anders Lindenov, der i modsætning til Hans Lindenov økonomisk kørte på pumperne, betød ca. 100 års fællesejere af Strandet og Ørslev Kloster.   I 1642 overtog Hans Lindenovs datter Christence Lindenov de to gårde. Den yderst velhavende Christence Lindenov boede det meste af tiden på Ørslev Kloster. Den sidste fælles ejer sammen med Ørslev Kloster var Hans Henrik Jørgensen, der i 1777 solgte Ørslev Kloster men beholdt Strandet.

Med matriklen i 1688 får vi nogen viden om driftsforholdene på Strandet. Der var 108 tdr. l. jord af middel til ringe dyrkningsværdi. Desuden var der engarealer ned til Hjarbæk Fjord af god kvalitet. Alt i alt blev Strandet sat til 19 tdr. htk.

Henrik Jørgensen til Ørslev Kloster solgte i 1777 Ørslev Kloster og beholdt Strandet. I 1759 havde Pierre La Cour, fransklærer for Frederik de Berregaard d. yngre, overtaget forpagtningen af Strandet. Henrik Jørgensen overtog sikkert selv driften ved La Cours død i 1775. Under Henrik Jørgensens enke og nye mand gik det noget tilbage med Strandet. M. P. Richter til Ørslev Kloster købte i 1796 Strandet, hvorefter der var en lang række frasalg og skiftende ejere i løbet af 1800-tallet og op til i dag, hvor lidt forældede oplysninger angiver, at der skulle være 205 tdr. l. ager og eng, velsagtens stadig af varierende kvalitet. 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her