Primært kildemateriale

  1. Byhistorisk Arkiv i Skive.
  2. Landsarkivet for Nørrejylland (LAN), der ligger i Viborg. Man kan her søge og bestille direkte.
  3. Statens Arkivalier Online, hvor man kan søge folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, brandforsikringsarkivalier. Man kan søge og hente direkte, f. eks. kirkebøger for Ørslevkloster 1686-1941. Også særskilt skifteprotokol fra Ørslev Kloster Godsarkiv 1790-1818.
  4. Rigsarkivet - figurerer under Statens Arkivalier Online. Fungerer på samme måde som landsarkiverne, man søger og bestiller direkte.
  5. Danske Kancelli. DKs arkiv er beskrevet i: ?Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets benyttelse?, 1. del, bind I, udg. af RA, Vejledende Arkivregistraturer bind I (VA I kaldet), udg. 1943 af RA, og i onlineregistraturen www.daisy.sa.dk, søg på arkivskaber Danske Kancelli og så som hvad du søger som arkivserie. 
  6. Matrikelarkivet. Kort og Matrikelstyrelsen under Miljøministeriet har i begrænset omfang adgang til historiske kort, hvor man kan søge specifikke lokaliteter.
  7. Ørslev Kloster Godsarkiv, 1584-1855. 
  8. Dansk Folkemindesamling. Der kan her i begrænset omfang findes relevant materiale, f. eks. et billede fra ringridning i Hald 1920 eller 1921. Det ligger dog ikke digitalt online.
  9. Stednavne. KU har udgivet en række bind om Danmarks Stednavne. Bind 9 omhandler Viborg Amt, udgivet 1948.


 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her