Ørslevkloster Sogn

Forvaltningsmæssigt var Ørslevkloster Sogn en del af Fjends Herred, der indtil 1200-tallet var en del af Sallingsyssel, en af Jyllands den gang 14 sysler.

Sysselinddelingen blev afløst af lensinddelingen, hvor der var 66 hovedlen. Der kunne være forskellige former for len (lån) i forholdet mellem adel og kongemagt, lokalt var det Hald Len, som med enevældens forvaltningreformer til amter i 1662 blev til Hald Amt. I 1783 blev de hidtidige 44 amter til 25, og denne amtsinddeling varede indtil 1970. Her kom Viborg Amt hovedsageligt til at bestå af de tidligere Hald og Skivehus Amt.

Sogneinddelingen har sin oprindelse i middelalderen, måske helt tilbage til sysselinddelingen. Med sogneforstanderskaberne fra 1841 og sognerådene fra 1867-68 blev der fastlagt et forvaltningsmæssigt ansvar for skole-, fattig- og vejvæsen, som indtil kommunalreformen i 1970 også var datidens sognekommner. Centraliseringen i 1970 og strukturreformen i 2007 henholdsvis reducerede og afskaffede amterne. Tilbage er den regionale opdeling med 98 store kommuner, hvor det gamle Ørslevkloster Sogn er en del af Skive Kommune.

Ørslevkloster Sogn er kirkeligt forbundet med Ørum Sogn og er omgivet af Højslev og Lundø Sogne.

Sognet består af byerne Ørslevkloster med Ørslevkloster Sø, Lund, Bøstrup, Hejlskov, Hald, Virksund. Hertil kommer Gammel Hald, Hald Holte, Hald Søndermark, arealet Knuden, Neder Hornbæk.  

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her