HISTORIE

De historiske sider kalder man i menuen. Der opdateres og justeres løbende, historien ændrer sig konstant.

Der er lagt hovedvægt på historien i Nordfjends.

Skive og den generelle danmarkshistorie er medtaget i det omfang, det er skønnet nødvendigt for forståelsen og perspektivet. Se især hjemmesiden for Historisk Samfund for Skive & omegn (udgiver SKIVEbogen).

Desuden er der indlagt en menu med lokalhistoriske paralleller til Nordfjends.

Der er benyttet ret mange kilder til dokumentation for den historie i Nordfjends, som løbende tager form. Herunder en speciel kildegruppe, der hedder "Nygårds Sedler", der er brugt til tværgående kildesøgning. Det er tilstræbt at benytte primært kildemateriale som f. eks. fra Ørslev Kloster Godsarkiv - hvor det har været muligt. Det er desværre ikke alle arkiver, der følger Statens Arkiver Online og lægger deres materiale ud digitalt. Desuden er der benyttet oversigtsværker, både digitale og "gammeldags bøger".

Ud over enkelte ældre - som næsten har status af primært kildemateriale (f. eks. en geografisk beskrivelse fra 1700-tallet, en sognehistorie fra 1950'erne) - er der især trukket på Bodil Hansens bøger og artikler og Skive Kommunes Historie i 3 bind, Skive Museums Forlag 2002. Samt en noget blandet landhandel af egnshistorier.

Brugsen i Hald, som den har set ud engang. Et af Ruben Lysdal Nielsens billeder. Brugsens midterbygning har en fortid som skole i Hald, bygget 1879.

Del af arveafkaldsdokument fra Ørslevkloster godsarkiv 1777-1817. Med forklaring på den store mængde indskannede dokumenter, som for en stor dels vedkommende ligger før bevarede skifteprotokoller.

Et dokument fra den tid, hvor Ørslevkloster stadig var en del af Hald Amt.

Et fotografi fra Ørum, 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivar H. S. A. Nygård (1869-1964) blev vist nok forbigået ved en stilling på Landsarkivet Viborg, og han flyttede som konsekvens heraf til København, medbringende 205 kasser med et sted mellem 3 og 600.000 sedler, hvor Nygård sirligt havde nedskrevet sine notater fra de registrerede dokumenter. Det er navnesedler, der henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, grundtaxter etc. Det er i enhver forstand et sekundært kildemateriale, men det er så også et materiale, der så at sige går på tværs af de eksisterende, ind imellem ret komplicerede kildegrupper. Derfor vil "Nygårds Sedler" være velegnede til at få øje på ting, som man ellers skulle finde og sammenholde på kryds og tværs i de eksisterende databaser med primært kildemateriale. Og hvis man ikke bor lige op ad Rigsarkivet, det lokale byarkiv eller et landsarkiv, eller har tiden til ofte at besøge disse steder, så er her en fortræffelig, elektronisk genvej. Hele materialet er skannet og udgivet elektronisk under ledelse af Rigsarkivet og Landsarkivet i Viborg.

Et billede med et udsnit af "Nygårds Sedler" på Rigsarkivet, hvor de næsten har fået en hædersplads.

 

 

 

 

 

 

Bodil Hansens bøger og artikler:

 1. Fjends Herred - Jyllands Midtpunkt, Mellem Alhede og Limfjord, Skive Museums Forlag 1999
 2. Hr. Michel - og alle de andre, 850 år af Orslevkloster Sogns historie, Poul Kristensens Forlag 1995
 3. Olga Sponneck og Ørslev Kloster, Poul Kristensens Forlag 1992
 4. Ørslevkloster Idrætsforening - og et 100 års jubilæum, Ørslevkloster Idrætsforening 2007
 5. Ørslevkloster Kirke, Ørslevkloster Menighedsråd 2005
 6. Forskellige numre af Skivebogen, Historisk Aarbog for Skive og Omegn: 1) 80. bind, 1989, Kudahl - en slægt og dens gård, 2) 83. bind, 1992, De kloge mænd i Hejlskov, 3) 87. bind, 1996, Lærkenborg - Borgmester Lerches gård i Nordfjends, 4) 89. bind, 1998, Dalsgaard fra middelalder til nutid, 5) 97. bind, 2006, Jens Wolle, Æ' klog Mand i Hald, 6) 102. bind, 2011, Landsarkivets evakuering fra Viborg til Ørslev Klostger i 1944
 7. Skiveegnens Jul  '88, Et sørgeligt nytår 1855 i Bøstrup. '90, Æ Usseltouwt i Bøstrup. ' 94, Da der blev "gravet guld" og "flyttet bjerge" på Ørslev Kloster.
 8. Skive kommunes historie, bd. 1, 2 og 3, Skive Museums Forlag. Bodil Hansens, Niels Mortensens afsnit om lokaliteterne i Nordfjends og John Simonsen, som er redaktør og har dele af de arkæologiske afsnit. 

 

 

 

 

EGNSHISTORIER OG SAGN FRA SALLING, FJENDS OG SKIVE
Litteraturliste

Bøger

Kjærulff, Birgit
Sagn i Salling / Birgit Kjærulff ; farvefotos: Gert Laursen. - 1. udgave. - Spøttrup.

Krævsgaard, 2001. - 112 sider : ill. (nogle i farver)
25 sagn fra Salling-egnen, alle illustreret med fotografier af strikkede sagnfigurer, samt
fremstillingsvejledning for figurer til 7 af sagnene.

Sagn fra Fjends Herred / samlet af Birgit Jacobsen. - Daugbjerg : Eget Forlag, [2000].
- c. 124 sider

Bailum, Henry
Skøjere og skarnsfolk : kulturhistoriske skildringer / træsnit af forfatteren. - Aros, 1971.
- 56 sider : ill.

Artikler

Klode, Niels
Et furbo-sagn om den rige præst og den fattige degn
I: Skiveegnens jul, 1980 s. 28-30 : ill

Schmidt, August F.
Sagn om Davbjærg Dås
I: Skivebogen, 1929 s. 1-32 : ill
 
Schmidt, August F.
Sagn om Højslev Kirke
I: Skivebogen, 1928 s. 1-13
 
Sagn fra Salling og Fjends : efter Evald Tang Kristensen
I: Jul i Skive, 1932 s. 31-32
 
Ellekilde, Hans
Folkesagn fra Fur - og den røde sten
I: Jul i Skive, 1960 s. 28-31 : ill.

Ellekilde, Hans
Folkesagn om Skive (Sagn om hekse og genfærd fra Skive)
I: Jul i Skive, 1956 s. 28-29 : ill.
 
Schütte, Gudmund
Sallingsk og furlandsk Hedenskab
I: Skivebogen, 1925 s. 53-81
 
Bailum, Henry
Rønbjerg Rakkere og Kisum Keltringer
I: Jul i Skive, 1951 s. 28-31 : ill.

Beck, Vilh. P.
Sallingrakkere og andre skøjere
I: Skivebogen, 1968 s. 94-105
 
Sørensen, Otto L.
Fra Kjæltringtiden
I: Jul i Skive, 1959 s. 28-31 : ill.
 
Sørensen, Otto L.
Tatere og Zigeunere på Skiveegnen og andre Steder
I: Jul i Skive, 1955 s. 22-24 : ill.
 
Schütte, Gudmund
Eddaens Gudelære og dens Genklang i Salling (Sagnene om verdens skabelse og undergang
i Salling)
I: Skivebogen, 1934 s. 1-23 : ill.

Primært kildemateriale

 1. Byhistorisk Arkiv i Skive.
 2. Landsarkivet for Nørrejylland (LAN), der ligger i Viborg. Man kan her søge og bestille direkte.
 3. Statens Arkivalier Online, hvor man kan søge folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, brandforsikringsarkivalier. Man kan søge og hente direkte, f. eks. kirkebøger for Ørslevkloster 1686-1941. Også særskilt skifteprotokol fra Ørslev Kloster Godsarkiv 1790-1818.
 4. Rigsarkivet - figurerer under Statens Arkivalier Online. Fungerer på samme måde som landsarkiverne, man søger og bestiller direkte.
 5. Danske Kancelli. DKs arkiv er beskrevet i: ?Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets benyttelse?, 1. del, bind I, udg. af RA, Vejledende Arkivregistraturer bind I (VA I kaldet), udg. 1943 af RA, og i onlineregistraturen www.daisy.sa.dk, søg på arkivskaber Danske Kancelli og så som hvad du søger som arkivserie. 
 6. Matrikelarkivet. Kort og Matrikelstyrelsen under Miljøministeriet har i begrænset omfang adgang til historiske kort, hvor man kan søge specifikke lokaliteter.
 7. Ørslev Kloster Godsarkiv, 1584-1855. 
 8. Dansk Folkemindesamling. Der kan her i begrænset omfang findes relevant materiale, f. eks. et billede fra ringridning i Hald 1920 eller 1921. Det ligger dog ikke digitalt online.
 9. Stednavne. KU har udgivet en række bind om Danmarks Stednavne. Bind 9 omhandler Viborg Amt, udgivet 1948.


 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her