Kommune- og lokalplaner

Kommuneplan 2016-2028 Skive.

Der er forskellige lokalplaner, som kan findes under Skive Kommunes lokalplanportal. I Nordfjends er den eneste by i byzone Hald. I landzone finder vi Bøstrup, Halskov, Hejlsov, Højslev Kirkeby,  Lund, Sdr. Ørum, Virksund. Ørslevkloster er ikke med i nogen af zonerne. Sådan er der så meget, man ikke forstår.

I tilhør til Kommuneplan 2013-2025 er der et kommuneatlas med bevaringsværdige bygninger. Her kan man se kort over bevaringsværdige bygninger. Der er inddelt i 4 klasser, rød er højest klassificeret i bevaringsklasse 1, de højst bevaringsværdige, blå er bevaringsklasse 4, middel bevaringsværdige. Der er et afsnit med Nordfjends.

Skive Kommune, Lokalplan nr.85, Hald Renseanlæg

 


I Kommuneplanen peges der på Halds beliggenhed, centralt i Nordfjends og i det smukke herregårdslandskab omkring Ørslev Kloster. Området strækker sig fra bakkerne mod syd til de lavere områder omkring fjorden.

Hald har over en længere årrække haft et beboertal på o. 450. Hald er områdets største by med gode udviklingspotentialer p. gr. af den smukke beliggenhed og nærheden til østgående veje, først og fremmest E45.

Der er både god offentlig og privat service - købmand, skole, daginstitution, Ørslevkloster Hallen og tilknyttet idræt. Desuden et par større erhvervsvirksomheder.

Landskabet er vurderet som særligt beskyttelsesværdigt, hvilket vil hindre placering af bl.a. vindmøller i området.

 

 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her