Ørslev Klosters ejere

Indtil reformationen i 1536 var Ørslev Kloster - et nonnekloster med jordtilliggende, men hvis historie er ganske uvis, da bispestolens arkiv i Viborg brændte i 1736. Kirkegodset blev overtaget af kongemagten, og kongens repræsentant lokalt var så  lensmanden. På Ørslev Kloster var der en række lensmænd efterfulgt af en række også borgerlige ejere, herunder regulære herregårdsslagtere:

 1. Henrik Rantzau 1536-38
 2. Mogens Kaas 1538-42
 3. Jens Rotfeld 1542-46
 4. Oluf Munk 1546-66
 5. Mette Oxe 1566-68
 6. Hennike van Hagen 1568-71
 7. Anne Lykke 1571-75
 8. Malthe Jensen Sehested 1575-84
 9. Hans Christoffensen Lindenov 1584-1610
 10. Hans Lindenov 1610-21
 11. Anders Lindenov 1621-39
 12. Hans Lindenov 1639-42
 13. Christence Lindenov 1642-79
 14. Sophia Amalia Friis g.m. Johan Rantzau 1671-1717
 15. Christence Lindenov Rantzau g.m. Chr. Fr. Levetazu
 16. Ivar Nicolaj Sehested 1719-24
 17. Marie Lasson og Frederik Berregaard 1724-47
 18. Frederik de Berregaard 1747-60
 19. Jakob Lerche 1760-68
 20. Regine Lerche og Hans Henrik Jørgensen 1768-77
 21. Mikkel D. Bering 1777-94
 22. Mathias Richter 1794-1828
 23. Marie A. D. Richter og Hans Jørgen Ring de Fønss 1828-74
 24. Frederik P. de Fønss og Anders Herskind 1874-78
 25. Elisa Fønss og Anders Herskind 1878-1907. A. Herskind dør 1903
 26. Alvilda Herskind og Fritz Grotrian 1907-13
 27. P. O. J. Malling 1913-18. Forfald, vist især en konsekvens af Fritz Grotrians tid, Nationalmuseet griber ind for at bevare klostret. Ejerskab under konsortium, flere forskellige ejere, den sidste er J. Chr. Petersen, der beholder hovedgården og sælger klosterbygningerne til O. Sponneck efter at have skaffet en bevilling fra Bygningssynet til restaurering af klostrets hovedbygning
 28. Olga Sponneck 1934-64. Gennemgribende restaurering og istandsættelse af klostrets hovedbygning
 29. Komtesse Olga Sponnecks legat, arbejdsrefugium 1964-

Se o. herregårdsforpagtere i Hald og Skivehus amter i slutn. af 17. årh.

 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her