Staarupgaard

Staarupgaard, postkort o. 1900 og efter restaurering i 1960'erne

Staarupgaard omtales første gang i skriftlige kilder i 1364. Gården var i 1500-tallet ejet af den kendte Kaas slægt, efterkommere efter landsdommer Niels Kaas. Bjørn Kaas blev i 1567 optaget i Rigsrådet. Og det er under ham, den eksisterende hovedbygning er blevet opført. Både borggård og ladegård blev ved den lejlighed omgivet med grave, hvoraf borggården stadig har bevaret noget. Bjørn Kaas afkøbte kronen store dele af det gods, som kirken havde ejet indtil reformationen, og komplementerede hermed Staarupgaard gods så meget, så han kunne søge og få birkerettigheder for Staarupgaard gods i 1564. De overgik til staten i 1804 og ophævedes helt i 1821.

I 1600-tallet gik det jævnt ned ad bakke for Staarupgaard. I 1747 erhvervede Frederik de Berregaard til Ørslev Kloster dette nabogods, og de to godser havde fælles ejer indtil 1768. Ved en ny ejers overtagelse i 1768 var der 39 tdr. htk. og bøndergods på samlet ca. 219 tdr., beboet af 52 bønder og 13 husmænd. Gården gik fallit i 1786, hovedgården udstykkedes som resultat af landboreformerne og gik igen fallit i 1821. Og endelig i 1830 blev gården købt af kammerråd F. V Bering, og kom i nogenlunde drift igen.

Det endelige frasalg af den sidste jord til Staarupgaard skete i 1952 til Jordlovsudvalget, som desværre tillod nedrivning af en stor bindingsværkslade til godset.  Se fortegnelse over mål.

     

    

 

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her