NYHEDER

04.12.2019

Vores egnsjemmeside www.nordfjends.dk mangler nye redaktører/webmasters.
Har du/I lyst til at holde hjemmesiden opdateret? Frivillige søges - opstartshjælp tilbydes.
Kontakt Johan Nielsen tlf. 6137 3497 - email johanniels@gmail.com
Om baggrunden/supplerende info Læs mere...

 

27.11.2019

Ny udgave af MånedsMagasinet er netop udkommet. Det flotte tidsskrift er gratis og kan bl.a. afhentes hos Spar Købmanden i Hald og hos Virksund Camping. E-versionen finder du her... Læs bl.a. lokale artikler:

 • Timothy Jacob Jensen - s6

 • Jordbro Engsø, genskabt naturperle - s26

 • 200 kanelsnegle, 900 veteranbiler, 1 mord og 1 bryllup (Lundø) - s57

 

25.11.2019

Bor du i regionens bedste landsby? Region Midtjylland søger kandidater til Landsbyprisen 2020. Vinderen modtager 150.000 kr. og alle 5 øverst placerede landsbyer får lavet en 3 minutter lang promo-video, der f.eks. kan bruges som bosætningstiltag.
Klik ind og læs kriterierne her...
Skriv en minimum 5 sider lang ansøgning, hvor I beskriver, hvordan I imødekommer dem og send dem til pets@skivekommune.dk senest 9. dec. 2019

 

06.11.2019

SPAR i Hald er blevet udnævnt til oktober måneds SPAR butik i region Midtjylland Læs mere...
Det er så velfortjent - Vi ønsker Niels, Jan og deres team STORT TILLYKKE!

 

05.11.2019

Onsdag den 13. november tages de første spadestik til den nye Hald Folkeskov. Børn fra Ørslevkloster Børneunivers, beboere fra plejehjemmet Bøgely og repræsentanter fra Hald Borgerforening vil deltage heri.
I forbindelse med skovrejsningen vil der blive anlagt bl.a. stier og hundeskov. Det kommunale skov- og naturområde vil med sin bynære placering animere til rekreativt brug og skabe endnu flere skønne naturværdier i Hald

 

02.11.2019

Alle børn i alderen 6 til 14 år, der kunne have lyst til at gå Lucia i forbindelse med Julekoncerten d. 12 december kl 19.00 i Ørslevkloster Kirke, må meget gerne henvende sig til Per Andersen tlf 5127 0794 (gerne sms) senest d. 8. november

 

22.10.2019

VIDSTE DU, at Æblehaven på Lundø har fået sin egen hjemmeside? Den fortæller bl.a. om Æblehavens fugle, og her holdes der styr på fuglepasningsordingen - du finder hjemmesiden her...

 

09.10.2019

Ny udgave af MånedsMagasinet er netop udkommet. Gennem historier, reportager og fortællinger vil udgiverne heri informere om og give et billede af det liv, der leves på Skive-egnen og med udsigt over Limfjorden.
Det flotte tidsskrift er gratis og kan bl.a. afhentes hos Spar Købmanden i Hald og hos Virksund Camping. E-versionen finder du her... Læs bl.a. lokale artikler:

 • Virksund Camping - s60

 • C. Frohns Brugskunst - s67

 • Hald Borgerhus - s70

 

26.09.2019

Hos Børns Voksenvenner Viborg & Skive står flere hundrede børn lige nu på venteliste for at få en voksenven.
Kunne det være dig, eller kender du måske én, som ville være en god voksenven?
Læs mere...

 

20.09.2019

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 19. september. Der var denne gang to bevillinger til Nordfjends:

 • Opførelse af shelter ved Lund Forsamlingshus 28.750 kr. (samlet budget på 57.000 kr.)

 • Reetablering af madpakkehus/samlingssted ved Strandet 50.000 kr (samlet budget på 115.212 kr.)

Næste ansøgningsfrist for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er den 21. oktober

 

17.09.2019

Forsiden af nordfjends.dk har vi ændret indhold og layout.
Ud over vores skønne natur har vi sat fokus på temaet Flyt til Nordfjends, og at vores egn rummer tilbud, som mange andre landsbysamfund virkelig drømmer om, nemlig: Dagpleje-Børnehave-Skole-SFO og Dagligvarebutik...

(Kun få har benyttet købs-/salgsplatformen Markedspladsen, som vi følgelig har de-aktiveret)

 

09.09.2019

Der er åbnet for ansøgninger til Forsamlingshuspuljen 2020, som bl.a. kan søges til renoveringer af forsamlingshusene. Fristen for ansøgninger er 6/11
Læs mere...

 

09.09.2019

Projektet "Vores Natur" uddeler puljemidler til lokale foreninger landet over. Under 5 temaer udvikles såkaldte "fyrtårnsprojekter", hvor der kan søges om tilskud mellem 20.000 kr. og 100.000 kr. Der er ansøgningsfrist 1/11
Læs mere...

 

04.09.2019

I Hald er der mulighed for at afgive bud på velbeliggende kommunale grunde. Af Skive & Skiveegnen Number One (dagens tillæg til Midt på Ugen) fremgår det, at grunde i Balling kan købes af Skive Kommune til 50.000 - 60.000 kr. "alt inklusive". Til den pris kan du sikkert også erhverve grund på Søndertoften i Hald...

 

02.09.2019

Skiveportalen.dk er i luften i en splinterny og forbedret version. Den fortæller om kultur- og fritidsarrangementer på Skiveegnen og giver dig muligheder for at dele dine arrangmenter på de sociale medier

 

29.08.2019

4. udgave af MånedsMagasinet er netop udkommet. Gennem historier, reportager og fortællinger vil udgiverne heri informere om og give et billede af det liv, der leves på Skive-egnen og med udsigt over Limfjorden.
Det flotte tidsskrift er gratis og kan bl.a. afhentes hos Spar Købmanden i Hald og hos Virksund Camping. E-versionen finder du her... Læs bl.a. lokale artikler:

 

25.08.2019

Så er det ved at være tiden, hvor bådoptagningen ved Virksund Havn skal planlægges, se nærmere her...

 

20.08.2019

Du kan læse august-nyhedsbrevet fra ØKif her...

 

05.08.2019

Så er håndværkerne i fuld sving med at lægge nyt tag på forsamlingshuset i Højslev Kirkeby.
Der vil være masser af småting i forbindelse med tagprojektet, og alle hænder er ønskede!
Læs mere...

 

02.08.2019

Er der frivillige, der har lyst til at bidrage med vedligehold af områdets stier?
Læs mere...

 

18.07.2019

Dette års Sømarked ved Jordbro Engsø løber af stablen den 25. august kl. 10 - 16.
Arrangørerne inviterer dig til at være med som udstiller med dine håndlavede produkter, kunsthåndværk - eller med din lokale underholdning
Kunne du tænke dig en gratis stand?
Så læs mere...

 

11.07.2019

En ny og ikke helt almindelig virksomhed skyder op i Vinkel, hvor Vinkel Bioenergi Aps og investorkredsen bag dette selskab investerer knap 300 mio. kr. i et kæmpe biogasprojekt.
Det bliver et stort anlæg, der kan aftage 1000 tons biomasse i døgnet og levere biogas til omkring 10.000 husstande om året. Der er lavet aftaler med de lokale landmænd, som skal levere gyllen, men flere kan komme med. Ejerkredsen forventer at producere gas i Vinkel inden nytår
(Kilde Skive Folkeblad 9. juli 2019)

 

29.06.2019

3. udgave af MånedsMagasinet er netop udkommet. Gennem historier, reportager og fortællinger vil udgiverne heri informere om og give et billede af det liv, der leves på Skive-egnen og med udsigt over Limfjorden.
Det flotte tidsskrift er gratis og kan bl.a. afhentes hos Spar Købmanden i Hald og hos Virksund Camping. E-versionen finder du her... Læs bl.a. lokale artikler:

 

29.06.2019

LAG Skive - Viborg er med til at præge landdistriktsudviklingen gennem støtteordninger og delvis finansiering af projekter. Netop nu efterlyser LAG nye spændende projekter
Læs mere...
Næste ansøgningsfrist er 6. august

 

19.06.2019

Landsbyklynger over hele landet kan nu søge støtte fra en en pulje hos Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at udvikle et bedre mødested i klyngen. Det er landsbyer, der går sammen i et fællesskab for at vise nye veje til, hvordan livet kan sikres i de små samfund. I første fase kan landsbyklynger søge om op til 200.000 kr. inkl. moms til at udvikle et bæredygtigt projekt på baggrund af en god idé. Ansøger skal kunne rejse en egenfinansiering på minimum 20 % af det ansøgte beløb
Læs mere...

 

18.06.2019

Projekt Æblehave Fælled på Lundø er bevilget yderligere 26.500 kr. af Spar Vest Fonden...

 

06.06.2019

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde 3. juni. Der var denne gang to bevillinger til Nordfjends:

 • 125.000 kr. til  naturlegeplads og overdækket pavillon ved Hald Borgerhus + to pausesteder med bænke langs den nye sti (samlet budget på 245.000 kr.).

 • 26.500 kr. til materialer til bygning af træterrasse-borde-bænke-plantekasser-voliere ved mødestedet Fælleden Æblehaven, der er etableres på Lundø af Forsamlingshuset og Ø-rådet.
  Private grundejere stiller areal til rådighed til Fælleden
  Læs mere...

Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2019 er som følger:
Mandag den 12. august
Mandag den 21. oktober

 

06.06.2019

Du kan læse juni-nyhedsbrevet fra ØKif her...

 

06.06.2019

I jubilæumsbogen, som er udgivet i anledning af Ørslev Klosters 50 års jubilæum som Arbejdsrefugium, beretter bl.a. en stor del af klosterets gæster og fortæller i ord og billeder. Du kan købe jubilæumsbogen her...

 

20.05.2019

Mette Dam Bak er nu klar med sin bogudgivelse nummer to "Hestedrømme 2" og fejrer udgivelsen med åben stald/ridehal 14/6 på Laanumgaard i Hald Vestermark
Læs mere...

 

14.05.2019

Ørslev Kloster Arbejdsrefugium fylder 50 år og holder derfor en stor festdag d. 8/6, hvor alle er hjertelig velkomne
Se programmet her...

 

14.05.2019

Hos Svanegaardens shelter, Bådsgårdvej 78, er der nu mulighed for primitiv overnatning og ophold i et skønt naturområde nær Hald Holte.
Kom og se… vær med til indvielse af shelterpladsen d. 24/5 kl. 15-17 og oplev, hvad stedet byder på

 

10.05.2019

Bogen "Virksund - med Limfjorden som bagtæppe" er nu på gaden.
Bogen er udgivet af Ivan Bertelsens Mindefond og forfattet af tidligere turistchef i Skive og koordinator af turistarbejdet i den vestlige del af Limfjorden Lisbeth Andersen-Farmer (dengang med efternavnet Thomassen). Hendes fortællinger om Virksund før og nu er suppleret af Hans Korsgaard, Virksund Camping, og Jens Østergaard, der er opvokset på Lundø og i mange år var lærer på Nibe Skole

 

26.04.2019

Første udgave af "MånedsMagasinet Skive, Salling, Fjends, Fur" er nu udkommet.
Magasinet har til formål at give et billede af det liv, der leves på vores egn - med udsigt over Limfjorden
Du finder maj-udgaven her...

 

24.04.2019

Staten har købt seks nye naturområder fordelt over hele landet - deriblandt 1,4 ha strandeng på Lundø.
På strandengen kan man bl.a. opleve sæler, der soler sig. Området er fredet, og samtidig en del af Natura 2000-område
Læs mere...

 

08.04.2019

Kiggede du med, da TV Midtvest besøgt C. Frohns Brugskunst og interviewede Claus og Jacob om at flytte fra by til land og bruge alle kreative evner ved også at åbne butik herude?
Du kan se udsendelsen her...
 

21.03.2019

Cafe Virkund (Maren & Trangmanden) har fået ny forpagter.
Læs mere og se menukortet...

 

15.03.2019

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde 7. marts. Der var denne gang to bevillinger til Nordfjends:
- Produktudvikling af Virksund Egnsmuseum 20.000 kr.
- Multtoilet til Svanegaardens shelter på Bådsgårdvej 25.000 kr.
Læs mere...
Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2019 er som følger:
Mandag den 29. april
Mandag den 12. august
Mandag den 21. oktober

 

14.03.2019

Hvordan er det lige man gør, hvis man vil lave en rekreativ natursti? Hvad med lodsejeraftaler, tilladelser og dispensationer, opmærkning og ikke mindst finansiering? Det har Skive Kommune lavet en guide til
Læs mere...

 

13.03.2019

Vi du deltage i klargøringen af klubbåde i Virksund? Dit bidrag vil være yderst værdsat...
Og det kan faktisk være ganske fornøjeligt og hyggeligt at gøre dette arbejde sammen som et team
Læs mere...

 

09.03.2019

Nye faciliteter ved Jordbor Engsø, hvor man i læ kan sidde og nyde naturen og madposen - det er blevet rigtig godt...
Se fotos...

 

26.02.2019

Der er ansøgningsfrist til Landdistriktspuljen d. 14. marts, hvor der er i alt 6 mio. kr. til uddeling til gode idéer. Temaet for den første af to ansøgningsrunder i 2019 er "Faciliteter og aktiviteter der samler landsbysamfundene"
Læs mere...

 

18.02.2019

Så er det ved at være tid, for planlægning af isætning af både ved Virksund.
Se datoer, der er planlagt til isætning med havnekranen her...

 

12.02.2019

ØKif mangler en kasserer!!!
Foreningen har forgæves opfordret rigtig mange til at påtage sig kassererposten og hører meget gerne fra dig, hvis du har den mindste lyst til at sidde med regnskabet. Gunhild hjælper gerne i en kortere/længere overgangsperiode, til du har styr på det
Læs mere...

 

05.02.2019

Kunne du have lyst til at give en hånd med som frivillig børnetræner i ØKif?
Der er intet krav om fodboldkundskaber og hvis det ønskes, stiller fodboldudvalget en mentor til rådighed, som vil komme og hjælpe de første gange med forslag til træningen
Læs mere...

 

30.01.2019

Skive Kommune udbyder fortsat gunde til salg på Søndertoften i Hald.
De resterende 12 grunde i udstykningen sælges i øjeblikket i udbud og uden fastsat mindstepris (bemærk...)
Grundstørrelserne varierer meget:
5 grunde under 682 m2
6 grunde 700-862 m2
1 grund 1253 m2
DRØM BYG og BO her...

 

29.01.2019

Vild med Vand 25. maj i Virksund er under planlægning. Har du interesse i at deltage som frivillig, så meld dig under fanerne og kontakt Sejlklubbens bestyrelse, som findes under www.virksundsejlklub.dk/klub/bestyrelse-2/

 

25.01.2019

Gennem LAG Skive-Viborg, er det muligt at søge til både landdistriktsudviklingsprojekter, men også til job- og vækstskabende erhvervsudvikling, som kommunerne ikke har mulighed for at give tilskud til. Næste ansøgningsfrist er 1. februar
Læs mere...

 

17.01.2019

Lokale og Anlægsfonden afholder nytårskur onsdag d. 23. januar, med workshops om fællesskaber, udeliv og idræt. Her er en mulighed for at høre om de nyeste trends og tendenser og møde en af de rigtig tunge fonde.
Det foregår i Streetmekka Viborg, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet
Læs mere...

 

15.01.2019

Kig engang... Du finder Bruddal Spejdernes spændende årsprogrammer her...

 

12.01.2019

Er du til vandsport?
Virksund Sejlklub og Lystbådehavn byder på et VÆLD af aktiviteter, kurser, ture og begivenheder 2019
Læs mere...

 

10.01.2019

Søg midler fra Bustrupfonden til aktiviteter og tiltag for børn og unge!
Frem til 28. februar kan institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge, søge om tilskud fra Bustrupfonden. De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte aktiviteter, og må ikke anvendes til daglig drift
Læs mere...

 

10.01.2019

Nyt og spændende koncept er klar på Lundø Strand Camping til sæson 2019: Her har I nu mulighed for at leje et stort lækkert telt, der er fuldt indrettet og centralt placeret på en sydvendt terrasse med solsejl - alt er klar, så I kan nyde en herlig familiecamping og fornemmelsen af at bo i naturen sammen med ungerne
Læs mere...

 

08.01.2019

Ørslevkloster IF mangler flere frivillige til at passe kiosken. Opgaven består i at passe kiosken MAX 2 uger om året, sammen med et andet par, som du gerne selv må finde
Læs mere...

 

21.12.2018

Ørslev Kloster får nyt liv i et omfattende restaurerings- og udviklingsarbejde over de kommende år. En samlet bevilling på 51 mio. kr. fra en række fonde og foreninger gør dette muligt
Læs mere...
Se også hvor støtten kommer fra...

 

18.12.2018

Via puljen til fremme af bosætning og erhverv i Skive Kommune er der bevilget yderligere 1.613.586 kr. til Gartnerhuset, som Ørslev Kloster ønsker at istandsætte, udbygge og genetablere som et formidlingshus for Nordfjends og den sydlige del af Limfjorden.
Tanken er, at der i Gartnerhuset også skal indrettes et snedkerværksted, som vil være bemandet, så håndværk og restaurering formidles levende for de besøgende, ligesom der vil blive afholdt i kurser i restaurering.
Istandsættelse af Gartnerhuset forventes at beløbe til ialt ca. 3 mio. kr.

 

17.12.2018

Fotos i den aktuelle fotoserie er stillet til rådighed af Facebook-siden NORDFJENDS - Kunst, Kultur, Natur- landskabet imellem himmel og fjord, der samler især lokale naturfotografers billeder fra Nordfjends

 

29.11.2018

Skive Kommunes Landsbyudvalg har holdt årets sidste møde. Der var denne gang to bevillinger til Nordfjends:
- Ørslev Kloster Arbejdsrefugium 250.000 kr. til istandsættelse af Gartnerhuset
- Anlægget i Hald v/ Hald Borgerforening 36.650 kr. til reparation af taget på den overdækkede terrasse, etablering af shelter i anlægget og indkøb af handicapvenlig toiletvogn
Læs mere...
Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2019 er som følger:
Mandag den 28. januar
Mandag den 29. april
Mandag den 12. august
Mandag den 21. oktober

 

13.11.2018

Kom med på ture i Limfjorden i 2019
Virksund Sejlklub vil søge at få seniorsejlads op at stå og sejle, når andre er på arbejde. Som seniorsejler behøver du ikke nødvendigvis at have haft egen motorbåd eller sejladsbåd. Der sejles i klubbåde, herunder Virksundtøsen, og i nogle af medlemmernes både.
Lyder det spændende?
Læs mere

 

12.11.2018

Få gode oplevelser. Meld dig som frivillig i Virksund Sejlklub og deltag i aktiviteterne som leder, instruktør eller hjælpere. I langt de fleste tilfælde kræves ikke særlige kvalifikationer for at yde en indsats.
Læs mere om det frivillige arbejde

 

07.11.2018

Med forventet udgivelse i foråret 2019 udkommer bogen "Virksund - med Limfjorden som bagtæppe" udgivet af Ivan Bertelsens Mindefond.
Opgaven med at skrive bogen er lagt i hænderne på tidligere turistchef i Skive og koordinator af turistarbejdet i den vestlige del af Limfjorden Lisbeth Andersen-Farmer (dengang med efternavnet Thomassen). Hendes fortællinger bliver suppleret af Hans Korsgaard, Virksund Camping, og Jens Østergaard, der er opvokset på Lundø og i mange år var lærer på Nibe Skole

 

06.11.2018

I år er det igen Strandet Hovedgaard, der lægger de skønneste rammer til egnens store julemarked, som afholdes for fjerde år i træk.  De fleste stande vil være arbejdende stande, og som noget nyt er fødevareoplevelserne samlet i "Strandet Streetfood". Ørum Kirke er åben og har et fint program hele weekenden.
På facebook-siden ”Jul på Strandet 2018” kan du følge arrangementet og se nærmere om udstillerne

 

26.10.2018

Jule- og vinterøl fra Staarup Haandbryg er nu i handlen. Det må vi smage!
Hør mere...

 

24.10.2018

Ved Jordbro Engsø skrider et nyt projekt til glæde for børn i ude-undervisning og andre besøgende godt fremad:
Tiltagene består i etablering af en platform på 5 x 5 meter ude i søen med tilhørende stier + på lidt længere sigt nyt madpakkehus og toilet ved Kærhuset/den gamle læbygning.
Finansieringen af investeringen på 2 mio. kr. kom allerede på plads i august, og Viborg Kommune har netop givet de nødvendige tilladelser

 

23.10.2018

Virksund Sejlklub har netop dristet sig til at slå til og købe en soling. Solingen har et stort og åbent cockpit og er velegnet til sejlerskole, ungdomsejlads og kapsejlads
Læs mere...

 

08.10.2018

Fra d. 1. november har Dalsgaard Antik juleudstilling... Købmandskolonialen åbner og i caféen bydes på lækre æbleskiver og glögg. Tilsammen udgør julerierne en af landets største juleudstillinger
Læs mere...

 

03.10.2018

Virksund Sejlklub har modtaget 25.000 kr. fra DIF/DGI. Puljemidlerne vil blive anvendt til at opdatere sikkerheden på Klubbens sejlbåd Virksundtøsen og i den praktiske sejlads og undervisning på vandet
Læs mere...

 

28.09.2018

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 20. september. Denne gang var der ingen ansøgninger/bevillinger vedr. Nordfjends
Læs mere...

 

17.09.2018

SET - Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter - har planer om et "Erhvervsnetværk 7840 Højslev"
Kom og hør om idéen den 9. oktober
Læs mere...

 

27.08.2018

En reminder fra områderepræsentant Sofie Ambeck til jer, der har planer om at sende en ansøgning til Landsbyudvalget i 2018: For Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er sidste ansøgningsfrist i år mandag den 22. oktober. Ansøgninger til Landsbypuljen skal indsendes via kommunes puljesystem, som findes på
https://www.skive.dk/kommune-politik

 

15.07.2018

Som noget nyt er der kommet en facebookside for Landdistrikterne i Skive Kommune.
Siden hedder "Liv og udvikling i landdistrikterne – Skive Kommune", og du finder den her:
https://www.facebook.com/SkiveKommuneLanddistrikter

 

14.07.2018

Landejendomme kan gennem HedeDanmark ansøge om etablering af levende hegn og småbeplantninger med op til 60.000 kr./ha i tilskud. Bestil en gratis tilskudsvurdering og få uforpligtende rådgivning om levende hegn og småbeplantninger
Læs mere...

 

02.07.2018

Drømmer du om at sejle med eller om at købe din egen båd og sejle selv?
Se Virksund Sejlklubs beskrivelse af Klubbens mange aktiviteter
Læs mere...

 

01.07.2018

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 4. juni. Der var denne gang to bevillinger til Nordfjends:
- Lundø Forsamlingshus 28.000 kr. til foredragsholdere
- Ivan Bertelsens MindeFond 17.500 kr. til udvikling af Virksund Egnsmuseum med hjemmeside, skilte,
  plancher, flere effekter fra området samt udgivelse af bog
Læs mere...
Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2018 er som følger:
Mandag den 13. august 2018
Mandag den 22. oktober 2018

 

22.06.2018

Naturstyrelsen opretter ulvetelefon: Fra 1. juli skal du hurtigst muligt ringe på telefonnummer 3034 1530, hvis du har mistanke om et formodet ulveangreb
Læs mere...

 

30.05.2018

LAG Skive-Viborg støtter den gode idé!
Sidste ansøgningsfrist 2018: 23. juli
Læs mere...

 

17.05.2018

Virksund Strand er igen i år tildelt Blå Flag.
Det Blå Flag kan tildeles til strande eller lystbådehavne, der opfylder særlige betingelser mht. kvalitet.
Læs mere... og se listen over Naturarrangementer i forbindelse med Blå Flag

 

16.05.2018

Skiveegnens Erhvervscenter vil gerne tættere på alle lokale virksomheder og etablerer satellitkontor bl.a. i Hald Medborgerhus, hvor satellitkontoret fra og med torsdag d. 14. juni vil være bemandet torsdage i lige uger fra kl. 9.00-12.00
Læs mere...

 

10.05.2018

Strandet Hovedgaard har i en nyrenoveret staldbygning indrettet et hyggeligt selskabslokale med plads til op til 150 personer. Holder man fest her, kan man benytte stedets samarbejdspartnere eller selv stå for mad, pyntning m.v.
Læs mere...

 

07.05.2018

Sanne Villadsen har sat Café Savilla på Lundø til salg. Hvis Café Savilla bliver solgt, vil Sanne og hendes mand gerne blive boende på Lundø. De har også nogle tanker om fremtiden, men planerne vil de ikke helt løfte sløret for endnu
Læs mere...

 

02.05.2018

Maren & Trangmanden  - caféen ved Virksund Lystbådehavn - har fået nye åbningstider. Du finder dem her...

 

28.04.2018

Har du lyst til at hjælpe med at arrangere en "Ladies Night" i Virksund?
Læs mere...

 

16.04.2018

Ørslevkloster Børneunivers får ny Skolebestyrelse fra 1. august 2018
Læs mere...

 

24.03.2018

Sæsonstart hos C. Frohns Brugskunst og butikken er pyntet op til påske
Se åbningstider og bliv inspireret...

 

23.03.2018

MadameGori vågner af vinterhi og holder åbent i påsken
Læs mere...

 

19.03.2018

Dansk Vandrelaug arrangementer en masse skønne vandreture i Nordfjends og hele området Limfjord syd
Læs mere...

 

18.03.2018

En hilsen til Havefolket fra Smedjens Havepynt om, at de nu endelig er kommet på Facebook
Læs mere...

 

18.03.2018

Virksund Lystbådehavn arrangerer Ungdomssejlads og søger flere hjælpere til Ungdomssejladsen
Læs mere...

 

13.03.2018

Maren og Trangmanden/Cafehavet i Virksund er klar til at starte sæsonen 2018 og slår dørene op onsdag den 28 marts.
Se åbningstider i påsken, hvor der bydes på bl.a. påskebuffet

 

12.03.2018

Store drømme bliver til virkelighed, når Hald-boerne i uge 15 kan indvi det nye Borgerhus
- det fejres med festivitas hele ugen
Se festugeprogrammet ...

 

06.03.2018

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. marts. Denne gang var der ingen ansøgninger/bevillinger vedr. Nordfjends
Læs mere...
Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2018 er som følger:
Mandag den 30. april 2018
Mandag den 13. august 2018
Mandag den 22. oktober 2018

 

02.03.2018

Mangler du lokaler til dit livs fest? Strandet Hovedgaard har renoveret staldbygningen og har fremtryllet et helt unikt festlokale i rustik landstil
Læs mere...

 

04.02.2018

Virksund Lystbådehavn har indført en Mentorordning, som skal bidrage til at give nye medlemmer en god start som sejler i sejlklub og på havn
Læs mere...

 

23.01.2018

Angående Landsbyudvalget - Årligt Fællesmøde 27. februar for Område 1:
Sofie Ambeck, som er vores Områderepræsentant i Skive Kommunes Landsbyudvalg, opfordrer alle, der har interesse, til at deltage i årsmødet, hvor Udviklingskonsulent Thomas Olesen fra Skive Kommune, er med hele aftenen.
Jørgen Ørgård fra projektet ”Mols i Udvikling” vil give os inspiration, og i sin fortælling vil han bl.a. berøre temaet "Bæredygtige byer og samfund"
Læs mere... og husk tilmelding

 

27.12.2017

Udsalget i GEORG JENSEN DAMASK butikken på Dalsgaard starter i dag
Læs mere...

 

26.12.2017

LAG Skive-Viborg støtter den gode idé!
Frist for første ansøgningsrunde 2018 er 1. februar 2018
Læs mere...


22.12.2017

Timothy Jacob Jensen er udnævnt til Årets Designer 2017 i Kina af designtidsskriftet Trendshome Magazin
Læs mere...

 

11.12.17

Thomas Holgaard, der bor i Bøstrup og er uddannet naturvejleder, har taget initiativ til at oprette Natur & Ungdom Nordfjends - en lokalafdeling af en landsdækkende forening, der har til formål at skabe aktiviteter for børn og unge under 30 år. På Naturklubbens aktivitetsdage arrangeres eksempelvis svampeture, fugleture, kano- og kajaksejlads og overnatning i det fri.
Bliv medlem... og støt op om det gode initiativ
 

01.12.2017

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 30. november. Denne gang var der ingen ansøgninger/bevillinger vedr. Nordfjends
Læs mere...
Ansøgningsfristerne for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen for 2018 er som følger:
Mandag den 29. januar 2018
Mandag den 30. april 2018
Mandag den 13. august 2018
Mandag den 22. oktober 2018


15.11.2017

Georg Jensen Damask i Dommerby viser årets borddækninger og den nye juledug »Finnsdottir«, designet af keramiker Thora Finnsdóttir. Dugen er et moderne bud på en ny klassiker
Læs mere...
 

08.11.2017

Olav Nørgaard fra Hald kan med et billede fra sit vildtkamera dokumentere, at han har »fanget« en ulv på sin jord mellem Hald og Højslev Kirkeby. Ulven blev fotograferet cirka 200-300 m fra bebyggelse, og Olav har fået eksperter fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Tyskland til at se nærmere på billedet, og konklusionen er klar: Der er tale om en ulv...
 

01.11.2017

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 21. september. Denne gang var der ingen ansøgninger/bevillinger vedr. Nordfjends
Læs mere...
 

29.10.2017 

I anledning af SPIL DANSK 2017 er der igen i år opstillet naturinstrumenter ved “Snekken” i Ørslev Kloster Skov. Gå en dejlig efterårstur og nyd bladenes farver, træernes susen og duften fra skovbunden - lyt til naturens lyde og prøv selv at spille på xylofoner, trommer og klangskåle …
Instrumenterne er bygget af Finn Stubsgaard, Lyd&Leg, og stillet gratis til rådighed i hele SPIL DANSK Uge 44
 

27.10.2017

Fra d. 1. november og frem til jul holder Dalsgaard Antik én af landets største juleudstillinger. Hele gården er pyntet op med nisser, engle og alt andet tænkeligt julehygge, og Caféen har bl.a. æbleskiver på menuen
Læs mere...
 

23.10.2017

Aage Klovn, der bor i Hald, løber altid i klovnekostume - for at samle ind til hospitalsklovnene...
Se ham her... som Ugens Gæst på TVMidtvest
 

15.10.2017

Lundø Strand Camping lukker for denne sæson, men fortsætter med at lave mad ud af huset til fester hele vinteren
Læs mere...
 

15.10.2017

Dusør på 10.000 kr. gives - To indbrud på en uge hos Dalsgaard Antik. Stor mængde sølv er stjålet
Læs mere...
 

10.10.2017

Var du med, da "Mit kæreste eje" besøgte Lund?
Du finder 2. del af optagelsen her...
 

06.10.2017

Få den gode oplevelse i ØK Mountain Bike - kom og vær med
Læs mere...
 

06.10.2017

Hald Borgerhus: Følg med i det spændende byggeprojekt på
https://www.facebook.com/Hald-Borgerhus-137860003630746/
 

26.09.2017

Var du med, da "Mit kæreste eje" besøgte Lund?
Du finder 1. del af optagelsen her...
 

13.09.2017

ØKif har udgivet velkomstfolderen "Velkommen til Nordfjends" og ønsker at gøre alle borgere i området opmærksomme på de muligheder, deres findes på egnen - og håber at kunne tiltrække flere nye borgere
Se folderen...
 

11.09.2017

Børn, der er i situationer, som er særligt vanskelige at håndtere, inviteres til at være med i Samtalemøder
Læs mere...
 

06.09.2017

Ørslevkloster Idrætsforening starter ny sæson - læs om de mange spændende aktiviteter her...
 

25.08.2017

Skive Kommunes fotograf skal ud i vores herlige kommune og tage en masse billeder, som kan bruges til at brande vores egn, men mangler din hjælp... Hvor er de allerbedste spots?
Læs mere...
 

16.08.2017

Nu er der mulighed for musikundervisning efter skoletid i Ørslevkloster Børneunivers
Læs mere...
 

02.08.2017

For snart et år siden blev stien ved Jordbro Engsø indviet, og det bliver fejret med Sommerfest ved søen 20. august.
Har du ikke besøgt denne naturmæssige perle, har du noget meget skønt tilgode!
Virkelig et aktiv også for de mange besøgende på Strandet Hovedgaard og i sommerhusområdet ved Strandet

25.07.2017

Årets sidste frist for at ansøge LAG Skive-Viborg om midler til landdistriktsudvikling er 24. august.
Der er mulighed for økonomisk støtte til såvel erhvervsprojekter som projekter, der sikrer bedre vilkår i landdistrikterne
Læs mere...
 

09.07.2017

Flere varder til Nordfjends.
Fra Ørslev Kloster lyder det herom:

Hvis vi kan få blot 200 mennesker til at støtte denne kampagne, har vi rigtige gode chancer for at få tildelt de sidste penge, så Christel og Javier kan bygge Varder i både Hald og hele Nordfjends. Klik ind på denne hjemmeside. Det koster ingen ting udover de sekunder, det tager at komme derind og trykke støt!
 

05.07.2017

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. juni. Denne gang var der ingen ansøgninger/bevillinger vedr. Nordfjends.
De næste ansøgningsfrister til Landsbyudvalget er 11. august og 21. oktober
Bemærk at der via Fundraisingpuljen nu også er mulighed for at søge om støtte til projektbeskrivelse og efterfølgende fundraising
Læs mere...
 

05.07.2017

 

Energistyrelsen har åbnet Bredbåndspuljen 2017 med en samlet pulje på knap 40 mio. kr. til etablering af bredbånd i områder med lav bredbåndshastighed
Læs mere...
 

23.05.2017

Kunsten stiger på Lundø
I samarbejde med Viborg Kunsthal og Kulturby 2017 får Lundø besøg af tre kunstnere fra henholdsvis Japan, Tyskland og Italien.
De tre kunstnere vil i ugen fra d. 28. maj til d. 4. juni med udgangspunkt i deres møde med Lundøs natur, beliggenhed, kultur og borgere skabe værker, der afsløres ved en fernisering søndag d. 4. juni kl. 16.00 ved Lundø Strand Camping
Læs mere...
 

22.05.2017

Vores lokale ildsjæl indenfor musikkens verden - Iben Barnwell, Ørslevkloster - er også i år primus motor for de mange musikarrangementer, der afholdes på Kulturhusbåden SVANEN på Skive Havn
Læs mere... om bl.a. Vild med Vand og se hele programmet for Sommerkoncerter 2017
 

17.05.2017

Virksund Strand er igen i år tildelt Blå Flag.
Det Blå Flag kan tildeles til strande eller lystbådehavne, der opfylder særlige betingelser mht. kvalitet.
Læs mere... og se listen over Naturarrangementer i forbindelse med Blå Flag
 

16.05.17

Har du en bygning, som er blevet til overs? Kunne du tænke dig at arbejde med turister - måske Bed & Breakfast, landboferie eller noget helt tredje? Så er Skive Kommunes projekt "NY turisme i tomme bygninger" måske noget for dig
Læs mere...
 

13.05.2017

Virksund Sejlklub mangler en instruktør/tovholder til Ungdomsafdelingen. Kunne det være dig?
Læs mere...
 

25.03.2017

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 14. marts, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends indstillede 30.000 kr. til etablering af en shelterplads med udsigt over Hald Holte og Lovns Bredning - et projekt, der passer superfint ind i især Sti-projekterne
Læs mere...
Næste ansøgningsfrist til Landsbyudvalget er 28. April
 

20.03.2017

Ny cafébestyrer overtager caféen på Virksund Lystbådehavn fra 1. april - vi byder velkommen til Merete Halberg
Læs mere...
 

06.03.2017

Spar Købmanden i Hald har fået opsat en hjertestarter på endegavlen ud mod vejen, der fører gennem byen
 

01.03.2017

Kulturelt Samråd Skive (stiftet juni 2016) tager nu initiativ til at oprette et korps af frivillige indenfor kulturområdet. Der er ofte brug for frivillige til praktisk assistance f.eks. i forbindelse med afvikling af arrangementer, men tanken er desuden, at de kulturfrivillige skal netværke og være ambassadører for egnens kulturliv.
Læs evt. mere om første Kulturcaféaften 31. januar
Interesserede opfordres til at deltage i næste møde Kulturfrivillig - er det noget for dig?  Mødet afholdes 7. marts på Ørslev Kloster

28.02.2017

Nyt borgerhus i Hald får endnu et million-tilskud og om alt går vel, vil det nye Hald Borgerhus stå færdig til februar næste år. Læs mere... om finansiering, husstandsindsamling, pristilbud og tidsplaner m.v.
 

11.02.2017

Angående Landsbyudvalget - Fællesmøde 1. februar 2017 for Område 1:
Se notater fra Sofie Ambeck, som er vores områderepræsentant i Skive Kommunes Landsbyudvalg
   - Mødeoplæg og oversigt over, hvad vores område har fået bevilget i 2016
   - Notat/referat fra mødet med forslag til mere videndeling og sparring omkring ansøgninger
      og større kendskab til samarbejdet omkring erhvervsturisme i Nordfjends-Klyngen
De kommende ansøgningsfrister til Landsbyudvalget er 28. April, 11. August og 21. Oktober 2017
 

10.02.2017

Næste frist for at ansøge LAG Skive-Viborg om midler til landdistriktsudvikling er 31. marts
Læs mere...
 

08.02.2017

Har du hørt om Chokolet - vores lokale importør af italiensk chokolade?
Måske lod du dig friste af lækkerierne under julemessen på Strandet Hovedgaard
Læs mere...

 

31.12.2016

Finansieringen og planlægningen af det ny borgerhus i Hald er nu så langt fremme, at nedbrydning af det gamle forsamlingshus kan påbegyndes efter den 1. juni 2017, og opførelsen af det nye borgerhus kan starte i august 2017.
En husstandsindsamling vil finde sted i uge 2-3, hvor alle husstande i Hald og nærmeste omegn vil få besøg af lokale indsamlere
Læs mere...
 

19.12.2016

 

Et fællesskab opstod omkring Egnsspillet "Trolden i Bruddal", og Søby-Højslev & Omegns Amatørteater inviterer nu til en inspirationsaften mhp. at få dette frø til at spire og gro og skabe et vidtspændende underholdningssamarbejde, som binder os sammen på tværs af hele Nordfjends
Læs mere...
 

09.12.2016

 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. december, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends anbefalede Byrådet at godkende, at Hald Borgerforening bevilges 500.000 kr. til etablering af Hald Borgerhus og udenomsarealer. Sagen sendes nu videre til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet.
Desuden blev Ørum Borgerforening bevilget 35.000,- kr. til for-projekt vedrørende bl.a. socialt sammenhold i Ørum.
Læs mere...
Næste ansøgningsfrist til Landsbyudvalget er 29. januar
 

03.-04.12.2016

Strandet Hovedgaard dannede i weekenden de skønneste rammer om et meget flot og gennemført julearrangement, som frivillige fra egnen havde tilrettelagt i samarbejde med arbejdsrefugiet Ørslev Kloster
Læs mere og se fotos...
 

20.11.2016

Læs om Sanne og Savillas i Magasinet Liv: 
Nu lever jeg min passion helt ud: “Jeg har skabt min drømmecafé”
 

27.10.2016

Jul i Butik Trekløveren
Læs nyhedsbrevet...
 

25.10.2016

Fra den 1. november er hele gården på Dalsgaard pyntet op med nisser, engle og alle andre former for julerier. Besøg Dalsgaard frem til jul og se én af Danmarks største juleudstillinger
Læs mere...


25.10.2016

ØKif mangler frivillige til at passe kiosken. Kunne det være dig?
Læs mere...
 

24.10.2016

Virksund Lystbådehavn søger legeplads-sponsorer for at kunne realisere drømmen om en legeplads på Havnen
Læs mere... (muligheder for firmalogo)
 

04.10.2016

Midtjysk Sejlerskole - Duelighedskursus 2017:
Det bliver som hidtil Virksund Sejlklub, der står for den praktiske undervisning med udgangspunkt i Virksund.
Det er nu, du skal tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage
Læs mere...

 

15.09.2016

Det lokale kunstnerpar Christel Bækgaard og Javier Panos har med bidrag fra alle 100 elever på Ørslevkloster Skole produceret et antal varder, som er placeret tre forskellige steder ved Skolen. Varderne symboliserer fortid, nutid, fremtid.
Læs mere... og deltag i ferniseringen 29. september

 

09.09.2016

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. september, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevilling til Virksund Lystbådehavn vedr. reetablering af legeplads.
Næste ansøgningsfrist er 1. november
Læs mere...
 

31.08.2016

Højslev Kirkeby efterlyser en instruktør til pilates/gymnastik/yoga eller lignende.
Bedst mandag, tirsdag, onsdag, torsdag aften, evt. kl. 19-20
20 gange af 1 times varighed; 10 gange før jul og 10 gange efter
Damerne er klar, men mangler en instruktør - Løn gives selvfølgelig
Kontakt Laila på mobil 2825 0789 eller mail henryoglaila@live.dk for yderligere information
 

24.08.2016

LAG Skive-Viborg støtter den gode ide, der kan generere arbejdspladser, sikre et mersalg i din eksisterende virksomhed eller et projekt, der kan gøre en forskel i lokalområdet
- ny ansøgningsrunde med frist 14. september Læs mere...
 

27.07.2016

Kom og oplev egnsspillet Trolden i Bruddal søndag den 21. august 2016. Dette friluftsspil i Bruddal Bakker skal gerne samle beboerne fra lokalområderne og danne tradition for et lokalt egnsspil
Læs mere... Nyd en sjælden oplevelse og støt op om det gode initiativ!

 

 

25.07.2016

C Frohns Brugskunst har nu frigivet tilmeldingen til nye kurser i efteråret
Læs mere...

 

05.07.2016

Hilsen til repræsentanter for oplevelsesklynge Nordfjends som var med på busture rundt i Skive Kommune i maj måned
 

10.06.2016

Læs nyhedsbrevet Sommer på Savillas

 

03.06.2016

Bodil Hansens nye bog "Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster" - som fastholder billeder af en tid, der var - er nu i handlen. Bogen kan købes hos bl.a. Skive Boglade
Læs mere...

 

18.05.2016

Desværre først nu har vi fået kendskab til hjemmesiden CHRISTEL&JAVIER - vore lokale kunstnere. Se de mange værker og eksemplerne på, hvordan kunsterparret forskønner især Skive-egnen

 

09.05.2016

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 2. maj, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevilling til bl.a. Petanquebane ved Lundø Forsamlingshus.
Næste ansøgningsfrist er den 1. august - derefter 1. november
Læs mere...

 

09.05.2016

Områdefornyelsen i Hald begynder at tage form - der etableres nu et Byrum ved Spar Købmanden
Læs mere... og se skitse + plan for trafikafvikling

 

06.05.2016

Madam Gori sælger nu Maggidutti børnekjoler af eget design og egen forarbejdning. De farvestrålende kjoler er syet i bomuldsjersey, som er meget behageligt at have på, og kjolerne sælges både i butikken i Højslev Kirkeby og på den nye webshop http://www.madamegori.dk/
Læs mere…

 

04.05.2016

Skive Byråd har besluttet, at der skal etableres USFO i Ørslevkloster. Det betyder, at Børnehave og Skole skal have fælles ledelse
Læs mere... om bl.a. orienterende fyraftensmøde d. 18. maj
 

03.05.2016

Husk det er nu, at forsalg af billetter til egnsspillet ”Trolden i Bruddal” starter
Læs mere...

 

29.04.2016

Det bliver det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon, som skal stå for gennemførelse af jordfordelingen i Nordfjends. Onsdag den 11. maj afholdes et formelt opstartsmøde, hvor der bl.a. skal vælges et lodsejerudvalg til at bistå Orbicon i planlægningsarbejdet
Læs mere...
 

15.04.2016

Butik Trekløveren forhandler nu håndlavede Bolsjer fra Svanenet - også sukkerfri. Alle bolsjerne er lavet på gammeldags manér
Læs mere...
 

04.03.2016

Med støtte fra Realdania skydes en nyskabende jordfordeling i gang i Nordfjends. I løbet af marts udpeges en jordfordelingsplanlægger, der bl.a. skal facilitere jordfordelingen på vegne af Skive Kommune. Jordfordelingen er et tilbud til lodsejerne, som det vil være frivilligt at deltage i
Læs mere... 

 

29.02.2016

Fra Iben Barnwell har vi modtaget disse mindeord over Niels Peter L. Smidt-Jensen

 

22.02.2016

Virksund Lystbådehavn vil gerne skabe mere liv og aktivitet både til lands og til vands og indgår derfor i et samarbejde mellem 40 havne i Danmark i projektet Vild med Vand. Det landsdækkende treårige projekt støttes af Nordea-fonden med 8 mio. kr.
Læs mere… 

 

15.02.2016

Smedjens Havepynt byder indenfor og sælger fra den lille gårdbutik i Hald egen håndforarbejdet havepynt i rundjern
Læs mere… 

 

09.02.2016

Angående Landsbyudvalget - Fællesmøde 26. januar 2016 for Område 1:
Se notater fra Sofie Ambeck, som er vores områderepræsentant i Skive Kommunes Landsbyudvalg
   - Mødeoplæg og oversigt over, hvad vores område har fået bevilget i 2015
   - Notat referat fra mødet + nye projekter
De kommende ansøgningsfrister til Landsbyudvalget er 2. April, 1. August og 1. November 2016  

 

04.02.2016

Skive Kommune vil gerne have flere borgere og tilflyttere. Kommunen ønsker bl.a. at gøre Virksund til en større by ved at omdanne 50 sommerhuse med beliggenhed tæt på havnen til helårsbeboelse. Mulighederne herfor forventes afdækket i forbindelse med vedtagelse af den ny Kommuneplan i marts 2016
 

31.01.2016

Søby-Højslev og Omegns Amatørteater opfører søndag den 21. august 2016 et friluftsspil i Bruddal Bakker, hvilket gerne skal samle beboerne fra lokalområderne og danne tradition for et lokalt egnsspil hvert eller hvert andet år.
Friluftsspillet er med udgangspunkt i et stykke lokalhistorie, som bl.a. Jeppe Aakjær har været involveret i.
Til opførelsen skal bruges ca. 40-50 skuespillere og statister (nogle med særlig kunnen indenfor hesteridning..). 
Rollerne skal besættes, og interesserede skal henvede sig senest den 9. februar 2016
Læs mere...

 

07.01.2016

Efter et borgermøde  om multifunktionel jordfordeling er det nu besluttet at søge million-støtte fra RealDania til jordfordeling i Nordfjends
Læs mere om idéer, diskussioner og resultater fra workshops med bl.a. lodsejere og om borgermøde, ansøgning mm...
 

28.12.2015

Fra Limfjorden til Lammefjorden: 
Staarup Hovedgaard er solgt med overtagelse pr. 1. februar 2016, og efter 28 år med og på Staarup Hovedgaard og Skive-egnen siger Lis Messmann farvel, men fortsætter sine aktiviteter fra en anden adresse i Nordvestsjælland
Læs pressemeddelelse ... og Læs Nyhedsbrev...
Sidste chance for at besøge Lis Messmann Antikviteter i Porthuslængen på Staarup Hovedgaard er weekenden den 2. og 3. januar 2016, som stedet har kaldt Black Weekend, fordi der gives 20% flytterabat på alle køb

 

14.12.2015

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 2,5 mio kr. i støtte til opførelse af et nyt borgerhus i Hald og sætter gang i projektet, som i alt forventes at koste 7,2 mio kr.. Heraf er 1 mio kr. allerede tildelt fra de lokale områdefornyelsesmidler.
Læs mere... og se illustrationer fra Fuglsang ArkitekterIllustration 1  Illustration 2  Illustration 3  Illustration 4

 

 14.12.2015

Weekendens arrangement "Jul på Ørslev Kloster" blev et sandt tilløbsstykke, hvor mere end 2.400 mennesker fra nær og fjern lagde vejen forbi Klosteret - Kirken - Ørslevkloster Hovedgård og besøgte de lokale aktørers boder, nød udsmykning, musik, oplæsning, Lucia-optog, smagte på lidt til julesødt og måske tilmed fik en køretur i hestevogn...
Et fantastisk eksempel på, hvor godt det kan blive, når alle gode kræfter forenes
Se den herlige fotoserie på Fjends Folkeblad  
Linket er indsat med tilladelse fra Fjends Folkeblad
 

30.11.2015

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 26. november, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevilling til Legeplads i Højslev Kirkeby.
Næste ansøgningsfrist er den 25. januar - derefter 2. april 
Læs mere...
Benærk iøvrigt, at Sofie Ambeck, som er Nordfjendsområdets repræsentant i Skive Kommunes Landsbyudvalg, har inviteret alle, der er interesseret, til et fællesmøde tirsdag den 26. januar på Ørslev Kloster
 

24.11.2015

Med arrangementet ”Jul på Ørslev Kloster” den 12. og 13. december byder Klosteret i samarbejde med lokale aktører indenfor bag de tykke klostermure, og overalt i klosterbygninger, kældre, gårdrum, park og skov kommer det til at summe af lokal skabertrang og julestemning.
Realdania støtter arrangementet med 30.000 kr. som led i initiativet "Byd Indenfor" og kampagnen Fremtidens Herregård. Julearrangementet er samtidig det første fælles tiltag i det nye klyngesamarbejde mellem egnens centrale aktører ”Klyngesamarbejdet Nordfjends”
Læs mere...
 

 

20.11.2015

Hos SPAR i Hald har Jan og Niels Würtz, som ejer og driver købmandsforretningen, holdt åbningsfest og markeret, at den til- og ombyggede butik nu står færdig. 330 m2 er udvidet med 100 m2 ekstra. Dejligt indgangsparti, kasselinje lige ved døren, masser af hyldeplads og en bake off-afdeling er blandt de nye ting. Kundekredsen sætter stor pris på forandringerne og den værdi, som butikken har for hele Nordfjends
 

12.11.2015

 

Har du og dine veninder også lyst til et aftensbesøg hos Madame Gori, så kontakt butikken
 

06.11.2015

Midtjysk Sejlerskole - Duelighedskursus 2016:
Det bliver som hidtil Virksund Sejlklub, der står for den praktiske undervisning med udgangspunkt i Virksund.
Der holdes et informationsmøde i Skive Sejlklubs lokaler torsdag 26. november kl. 19.00
Læs mere... 
 

04.11.2015

Javier Paños modtager prisoverrækkelse og udnævnes af Kunstfagrådet som Årets Kunstner 2015: "De spanske og italienske barok- og renæssance-mestre bliver med Javiers pensel vakt til live i nutidig gendigtning" 
Læs mere...
 

04.11.2015 

 

Her finder du efterårs-/julenyhedsbreve fra:
Butik Trekløveren
Staarup Hovedgaard
Savillas
 

Til eftertanke om Lundø Classic Motor Show

 

I september arrangerede den lokale køreklub Krumtapperne for 11. gang showet, som med ca. 5.000 besøgende er blevet et virkeligt tilløbsstykke. I år kom folk til Lundø fra det meste af Skandinavien, og der var biler fra Norge, Sverige og Tyskland
Læs artikel , som er gengivet med tilladelse fra Skive Folkeblad og journalist Pauli Vendelbo
 

14.10.2015

Skive Kommune skal nu i gang med at sætte rammer for udviklingen i landdistrikterne de kommende år. Derfor er der brug for inputs fra dig, der har kendskab til lokalområdet
Læs mere...
 

06.10.2015

I jagten på at finde årets bedste lokale vare er Staarup Haandbryg kåret som national vinder med sin drikkeklare rabarbersaft og løber med titlen Årets Lokale Vare 2015 og vinder samtidig 50.000 kr. og muligheden for at få saften på hylderne i Coops butikker
Læs mere... Stort TILLYKKE
 

28.09.2015

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 1. september, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevilling til en rutsjebane til Lundø Forsamlingshus. Landsbyudvalget anbefalede desuden bevilling til projektet Vardernes Land i Nordfjends, hvorefter endelig bevilling afgøres af Økonomiudvalget og Byrådet.
Næste ansøgningsfrist til Landsbyudvalget er den 18. oktober
 

22.09.2015

 

UD-SALG masser af spændende Ting & Sager
Læs mere...
 

02.09.2015

Frokostbussen i Skive vil komme forbi Ørslevkloster Skole hver mandag kl. 11.30-12.00 og sælge frokostretter
Læs mere...
 

25.08.2015

 

 

Arbejdet med den kommende Kommuneplan 2016-2028 er i gang, og bysamfundene uden for Skive By tages op på 4 by- og landsbykonferencer, hvor Kommunen ønsker at inddrage borgerne i den fremtidige planlægning.
Som del af revisionsarbejdet med den kommende kommuneplan inviteres alle interesserede borgere derfor til at deltage i et borgermøde, der i vores nærområde afholdes torsdag den 3. sep. kl. 19-21 i Hald Forsamlingshus. 
Den kommende kommuneplan skal indeholde en lille plan for hver enkelt by i Kommunen med en oversigt over de nuværende forhold samt eventuelle fremtidige udviklingspotentialer. Fra fredag den 28. aug. kan man på www.skive.dk/byplaner finde et link til alle de enkelte byplaner/planskitser. De viste skitser skal ses som et forslag fra Kommunens side om, hvordan byplanerne kan se ud. Kommunen beder os borgere hjælpe med at færdiggøre planskitserne. Vi har derfor 14 dage efter mødet til at bearbejde skitserne og komme med input til, hvilke ønsker, der skal planlægges for, og i hvilken retning udviklingen ønskes at gå i vores by.
Yderligere information vedr. Kommuneplan 2016-2028 findes på Kommunens hjemmeside.
 

24.08.2015

Bruddal Gruppen efterlyser spejdermedhjælper/leder, hjælp på arbejdsdagen d. 12. september + noget brænde
Læs mere... 
 

25.06.2015

Svend Aage Øster løber penge ind til hospitalsklovnenes fantastiske arbejde på sygehusene og søger sponsorer
Læs mere og følg med på https://www.facebook.com/aagerun4andre
  

01.06.2015

Virksund er med i Friluftsrådets kampagne Blå Flag, der arbejder for at beskytte, værne og oplyse om hav- og kystmiljøet.
Læs mere og se oversigt over arrangementsdatoer i Virksund 2015.
Virksund Strand er tildelt Blå Flag 2015 og skal godkendes hvert år, for at sikre, at Blå Flag-kvalitetskravet opretholdes.
  

 

01.06.2015

 

Bruddal Gruppe mangler hjælp til spejderlederne. Har du lyst - eller kender du én, som kunne have lyst - så kontakt en af lederne eller send en mail til hpeskildsen@mail.tele.dk
Læs mere...


24.05.2015 

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 6. maj, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevilling til Legeplads på Lundø. 
Næste ansøgningsfrist er den 3. juli - derefter 25. september
Læs mere...
 

12.05.2015

Designvirksomheden Jacob Jensen Design er i gang med en globalisering af tegnestuen og har nu - efter etablering af tegnestuer i Shanghai og Bangkok - foretaget et strategiskifte, som skal forandre virksomheden fra en decideret tegnestue til en international virksomhed med både udvikling, salg og distribution af egne brandede produkter.
Kapital fra to nye investorer plus Vækstfonden, ialt godt 10 mio. kr., skal være med til at bygge den nye platform op
Læs mere...

 

 

09.05.2015

Ligesom Lund gamle Købmandsgård tilbyder det tidligere købmandspar i Hald, Kirsten og Peder Frederiksen, nu også ophold i ferielejlighed med Bed & Breakfast + overnatningsmulighed til dine gæster
Læs mere…
  

 

06.05.2015

LAG Skive-Viborg vil gerne støtte udviklingen i lokalsamfundene og har en pose penge til lokale iværksættere og ildsjæle. Netop i denne tid er der ansøgningsfrist til en pulje på 2,3 mio 
Se tilskudsmulighederne her...
 

24.04.2015

Virksund Havnecafé har i Store Bededagsferien og hver torsdag til søndag dejlige menuforslag
Du finder dem her...
 

 

 

22.04.2015

Torsdag den 23. april er der mulighed for at komme og møde vores lokalbosatte kunstner, Javier Paños, samt se værker fra hans produktive karriere ved en fernisering på Læreruddannelsen i Skive.
Arrangementet starter kl. 17 og der er gratis adgang
Læs mere...
 

16.04.2015

Højgård Planteskole har etableret et nyt selskab DanRoses Aps, som producerer okulerede potteroser fra påske og frem til juli måned. Produktionen foregår på mere end 14.000 m2 lejet væksthusareal i et gartneri i Tilst, og med Chris Andersen som daglig leder. Vi ønsker familien held og lykke med initiativet. 
 

 

12.04.2015

Se Nyheder på Staarup Hovedgaard med bl.a. to private samleres passion for Wegner stole på Højenloft og lancering af Butik i Butikken med "Unika"-strik leveret af nogle af de fantastiske kvinder fra kunsthåndværkergruppen Netmaskerne
 

09.04.2015

En arbejdsgruppe har i et projekt, som er støttet af LAG, arbejdet med en visionsplan for VANDET DER SAMLER Hjarbæk Fjord – Lovns Bredning. Gruppen inviterer nu til en præsentation af visionens indhold, så kom og hør og deltag i debatten om, hvordan planen kan gennemføres
Se mødeindkaldelsen her...
og se Visionsplanen her...

 

07.04.2015

Nyt fra Højslev Kirkeby:

 • Hundetræningen går rigtig godt. Det er Martin Sanders, der står for den, og han kan kontaktes på mobil 2857 9531, hvis man skulle være interesseret

 • Damerne er startet på fodbolden. Det er Merete, der står for det, og hun kan kontaktes på mobil 2579 1445 
  Man skal være fyldt 15 år, men kom endelig og vær med

 • Torsdag d. 9. april starter vi på noget nyt, nemlig familiefodbold. Det er fodbold og motion for hele familien, så tag ungerne under armen og mød op til sjov motion, hvor alle kan være med.
  Det gode ved det er, at der ikke er nogle kampe, i hvert ikke andet end torsdag...

 • Rengøringshjælp til klubhuset søges stadig. Ca. 30 timer pr. sæson, min. 15 år, timeløn 120 kr. 
  For yderligere info kontakt Laila på mobil 2825 0789

30.03.2015

Den indledende møderække vedr. ”Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends” samlede rigtig mange interesserede.
Se mødeoplæggene her...
Næste step er yderligere borgerinddragelse gennem afholdelse af to workshop-aftener i uge 16.
Se mødeindkaldelsen her...
 

28.02.2015

Skive Kommunes Landsbyudvalg holdt møde den 17. februar, hvor Udvalget for så vidt angår Nordfjends gav bevillinger til: Ny Jollebro i Virksund, Strømforsyning til Lundø tårnet samt Handikapvenligt toilet til fælles foreningsområde i Lund.
Husk, der er nu frist for indsendelse af ansøgninger til Landsbypuljen 2 måneder før landsbyudvalgsmødet.
Næste ansøgningsfrist er således allerede den 6. marts - derefter 3. juli.  
Læs mere... 
 

25.02.2015

Pressemeddelelse vedr. ”Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends”, som er Skive Kommunes projekt under forskningsprogrammet "Fremtidens Landskaber".
Vi vil gerne gøre opmærksom på et kommende opstartsmøde samt en møderække, der afholdes m.h.p. at fastlægge en helhedsplan og strategi for at udvikle det åbne land og landsbyerne i Nordfjends.

 

18.02.2015

I november 2014 var der en dejlig mindesammenkomst på Ørslev Kloster i anledning af 50-året for Komtesse Olga Sponnecks død.
Se udsendelse i tvmv

 

14.02.2015

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder.
I tilknytning til Skive Folkeblads artikler om kommunal støtte til landsbyprojekter vil vi gerne fastslå, at Redaktionsgruppens arbejde er ulønnet.
Dette gælder både mht. løbende opdatering (nu 4. driftsår), ved hjemmesidens etablering og ved den efterfølgende overgang til ny platform.
Redaktionsgruppen har heller ikke fået nogen form for udstyr stillet til rådighed.

  

10.02.2015

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00: Informationsmøde om Læreruddannelsen i Skive.
Oplev Læreruddannelsen i Skive og hør om fag og specialiseringsretninger.
Sted: Dalgas allé 20

 

31.01.2015

Liste over indkøbsmuligheder og lokale erhvervsdrivende er nu lagt på hjemmesiden. 
Du kan - ganske gratis - få dit firma med på listen ved at fremsende mail til mail@nordfjends.dk
Læs mere...

 

17.01.2015 

Højslev Kirkeby mangler rengøringshjælp til klubhuset, ca. 15-20 timer pr. sæson, min. 15 år.
Henvendelse til Laila på mobil 2825 0789 

 

03.01.2015

Kristina Boskovic i Hald har siden april 2014 haft webshoppen HelseSund og udbyder produkter til alle med en aktiv og sund livsstil
Læs mere på HelseSund...

 

18.12.2014

Hald Borgerforening har fået en rigtig flot julegave, idet Connie og Geert Olesen, Diana Lys, har foræret Borgerforeningen ejendommen Ørslevklostervej 142, der er naboejendom til Hald Forsamlingshus
Læs mere...

  

11-12.10.2014

Vær med til at fejre, at det er 150 år siden, jernbanen kom til Skive!
Deltag i akvititeter arrangeret af Modeljernbaneklubben MJBK drejeSKIVEn i samarbejde med 5 andre modelklubber:
- Stor modeludstilling med mange forskellige stande, tog, fly, RC biler, RC trucks, minirace, Lego
- Model af de to Sallingbaner
- Få en tur med Krumtapperne og et gammelt veterandamptog
- Hør foredrag
- Æblets By Rødding kommer og moster, så kom bare med dine æbler
Læs annonce og pressemeddelelse... 

 

11.10.2014

Gå ikke glip af muligheden for en musikalsk oplevelse med Kristian Lilholt Trio i Højslev-Søby Arena
Læs mere...

 

11.10.2014

Kunst- og håndarbejdsbutikken "Madame Gori" åbner, og der bliver liv i Højslev Kirkebys gamle købmandsbutik
Læs mere...

 

09.10.2014

Højslev Kirkeby Idræftsforening råder over 2 badmintonbaner i ØK Hallen, onsdage fra kl. 19-20 og kl. 20-21.
Booking gennem Merete på tlf. 2579 1445.
Følg generelt tilbuddene på Idræftsforeningens egen hjemmeside, som nu er aktiv
Læs mere...

 

25.09.2014

Hver torsdag aften fra kl. 19-20 er der pilates i Højslev Kirkeby. Det foregår i Forsamlinghuset 
Kom og vær med!

 

20.09.2014

I øjeblikket forsøges egnens forsamlingshuse beskrevet historisk. Det har været muligt at benytte primært kildemateriale til beskrivelsen af Hejlskov Forsamlingshus. Desværre mangler der i udpræget grad kildemateriale til Hald, Lund og Bøstrup forsamlingshuse. Skulle nogen ligge inde med materiale (foto, protokoller, brevveksling m.v.) ville det være et godt bidrag til at få egnshistoriens forsamlingshuse beskrevet. Send gerne materialet til johanniels@gmail.com eller ring 61373497.
Læs mere ...

 

18.09.2014

Børnegymnastik i Højslev Kirkeby er nu startet op igen hver torsdag fra k. 17-18 i Forsamlingshuset. 
Alle børn fra omkring 1-4 år er meget velkomne.  

 

01.09.2014

Mød C Frohns Brugskunst på stand 145 på Kreativ Fritid, Tinghallen Viborg fra den 5. til 7. september. Se hvordan du anvende Annie Sloan Chalk Paint.
Læs mere... og se også www.kreativfritid-viborg.dk

 

27.08.2014

Vil du være med til at præge landdistriktsudviklingen i Skive og Viborg?
- så kom og vær med til introkursus, infomøde og stiftelse af LAG Skive - Viborg
Læs mere...

 

17.06.2014

Trolderuterne er åbnet:
Lad trolde guide jer rundt til dejlige natur- og kulturoplevelser i Nordfjends ved brug af QR-koder
Læs mere...

 

14.05.2014

Vil du bidrage til udviklingen i dit lokalsamfund?
Deltag i LAG-idéseminar om, hvordan området ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning kan udvikle sig
Læs mere...

 

19.04.2014

Virksund Kursuscenter søger en ny bestyrer til at stå for den daglige drift
Læs mere ...

  

15.04.2014

Højslev Kirkeby Oldboys/Damer er godt i gang med fodboldtræningen, men kan sagtens bruge flere både kvinder og mænd. Se kampprogram her. Kontakt Merete Nielsen på 2579 1445. 
 

10.04.2014

 

Kultursamarbejdet, som dækker 7 kommuner i Midt- og Vestjylland, har tildelt klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes KulturPrisen 2013 for at have videreført og videreudviklet Ørslev Kloster refugium
Læs mere...

  

06.04.2014

Nyt forpagterpar har overtaget Virksund Havnecafé
Læs mere...

 

04.04.2014

Børnegymnastik om torsdagen i Forsamlingshuset i Højslev Kirkeby slutter sæsonen for i år, men vi starter op igen d. 18. september. Det er for fra børn fra ca. 1 år, og det er hyggeligt og sjovt:)  

 

27.03.2014

Vil du bidrage til udviklingen i dit lokalsamfund?
Kom og hør, hvordan lokaldrevet udvikling kan bidrage til at fastholde og etablere nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene. 
Få en introduktion til arbejdet i LAG - de lokale aktionsgrupper
Læs mere...

  

24.03.2014

 

OPRÅB vedr. fartbegrænsning i Højslev Kirkeby og omegn
Læs mere... 

 

17.03.2014

Højslev Kirkeby søger hundetræner:
Vi vil utrolig gerne have alle fodboldbaner i brug, og 3. bane bliver ikke brugt... 
Så vi tænker på at starte noget hundetræning op, men mangler en træner, der har tid og lyst.
Kunne det være dig? Kontakt Laila Bak på mobil 2825 0789

 

03.03.2014

Hald Borgerforening er af Landsbyudvalget bevilget tilskud på 33.000 kr. til etablering af nye legefaciliteter i Hald Anlæg
Læs mere...

 

03.03.2014

Stårup Forsamlingshus er af Landsbyudvalget bevilget tilskud på 7.000 kr til forskønnelse af områdets grønne fællesarealer
Læs mere... 

09.07.2017

Flere varder til Nordfjends.

Fra Ørslev Kloster lyder det herom:

Hvis vi kan få blot 200 mennesker til at støtte denne kampagne, har vi rigtige gode chancer for at få tildelt de sidste penge, så Christel og Javier kan bygge Varder i både Hald og hele Nordfjends. Klik ind på denne hjemmeside. Det koster ingen ting, udover de sekunder det tager at komme derinde og tryk støt!

 

 

GENOPSLAG

Til Virksund Lystbådehavn kiosk/cafeteria søges Forpagter/par
Læs mere...

 

06.02.2014

Bemærk, at Lund Fisk har ændret tider for sit besøg i Hald. Fiskemanden holder nu ved Spar Købmanden alle torsdage fra klokken 15:30 til 16:00. 

 

27.01.2014

Erhvervslejemål på Ørslevklostervej i Hald                                     ER UDLEJET
Læs mere...

 

27.01.2014

Gør aktivt brug af nordfjends.dk - og bidrag med dine input
Læs mere...

 

22.11.2013

Nordfjends er udvalgt til at indgå i et landsdækkende planprojekt om "Fremtidens landskaber"
Læs mere...

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her