Karup Å

Karup Å er ca. 100 km. lang. En række åer løber ved Karup sammen til Karup Å. Fra Karup løber åen mod nordvest og senere fra Hagebro mod nord til Skive, hvor den udmunder i Skive Fjord. Undervejs vokser åen ved tilløb fra bl.a.: Resen bæk. og Sejbæk (Sejbækken). Karup Å er rig på dyr, bl.a. fisk. Der findes havørreder på op til 10 kg., og åen er derfor et yndet sted for lystfiskere. Flere steder er åen uforstyrret og utilgængelig. Her gemmer den sjældne og sky odder sig. Karup er et af de steder i Danmark, hvor der lever en fast bestand af oddere. Odderen kræver et varieret landskab om sit levested. Et vandløb, der bugter sig naturligt gennem landskabet, og som desuden ligger nær en sø, mose eller tørvegrav, er ideelt. Odderen kræver meget plads. Hannens territorium kan omfatte mere end 10 km. vandløb, hvor hunnen kan nøjes med noget mindre. Er der en sø i området, vil hunnen ofte leve der. Generelt knytter de fredningsmæssige interesser ved Karup Å og Kongenshus sig til landskaberne ved isens hovedopholdslinie i den sidste istid, det vil sige områdets karakteristiske morænelandskaber med tunneldale samt hedeslette. Israndslinien fra Engesvang til Skelhøje og derfra over Sejbæk til Hagebro og videre nordpå fremtræder meget markant. Karup Å løber i en bred og som regel kun svagt markeret dal. Den flade hedeslette, som åen løber i, opdeles dog i terrasser af lave skrænter, der f.eks. ses meget tydeligt i Kongenshus Mindepark bl.a. fra Sejbæk-Resen vejen. Disse skrænter er bredder for istidens smeltevandsflod.

Print siden Kontakt Nordfjends Find os på Facebook
Projektet støttes af fiskeriudvilkingen

Projektet er støttet af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU

Lidt om Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er et online-projekt til at informere omkring Nordfjends-egnen og især de forskellige smukke stisystemer, der løber igennem det meste af Nordfjends og skaber nogle smukke vandre- og oplevelsesmuligheder.

På nordfjends.dk afgrænser vi Nordfjends til at være den del af Skive Kommune, som ligger nord for Skive-Viborg-landevejen (se også kortet).

Hjemmesiden Nordfjends.dk består af diverse websider, der opretholdes af en webmaster og et udvalg, nedsat af de foreninger, som driver siden.

Læs mere her om bl.a. brug af eksterne web-steder

 

 

 

Kontakt Nordfjends.dk

Nordfjends.dk er drevet af frivillige hænder og har derfor ikke en direkte adresse. Du kan kontakte Nordfjends.dk på følgende måder:

Tlf: 6137 3497
Mail: mail@nordfjends.dk

Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her